Wydarzenia

WELCONOMY FORUM IN TORUŃ 2015

W dniach 2-3 marca 2015r. odbyła się XXII edycja Forum Gospodarczego pod nazwą Welconomy Forum in Toruń. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Jerzy Buzek. Tematem przewodnim była innowacyjność w gospodarce. Toruńskie forum to miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele rządu, samorządu i biznesu, mające kluczowy wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie.

W 2015 roku partnerem Forum Gospodarczego była również SINEVIA, którą reprezentowali Wiceprezes Spółki Ludwik Majewski oraz Kierownik Działu Marketingu Karol Bielec.

W Welconomy Forum udział również wzięli: Piotr Sadoch Z-ca Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Bogusław Kowalewski Prezes Zarządu Spółki Domy Wczasowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej REWITA, Robert Małłek Prezes Spółki Grupa Hoteli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Piotr Styczeń Prezes Zarządu Spółki WTBS Kwatera.

Zapraszamy do obejrzenia fot. Karol Bielec