Realizacje

Wydarzenia

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AMW SINEVIA Sp. z o.o. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI AMW SINEVIA Sp. z o.o. KOLEJNEJ KADENCJI

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. kolejnej kadencji.
Pisemne zgłoszenia kandydatów należy złożyć w terminie do 26 maja 2017 roku do godziny 9:00 za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. (Kancelaria I piętro) lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres:

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Pliki do pobrania:
  1. Ogłoszenie Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. kolejnej kadencji