Realizacje

Wydarzenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017 I 2018

Rada Nadzorcza Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.

więcej