Realizacje

Wydarzenia

WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE

W dniu 24.08.2016r. w Warszawie przy ul. Pontonierów 2A miała miejsce uroczystość odsłonięcia logo Wojskowego Biura Historycznego na elewacji budynku nr 124. Obiektowi, zostało nadane imię gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej, syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego – Piotr Sosnkowski oraz Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Pan Sławomir Cenckiewicz.
Inwestycja jest wykonywana przez Kierownictwo Zespołu Budów w Nowym Dworze Mazowieckim.