Wydarzenia

ROZWÓJ – nowym hasłem przewodnim w Spółce SINEVIA!

Spółka Sinevia Sp. z o.o. kontynuuje swoją działalność pod nowym hasłem KIERUNEK ROZWÓJ, którym posługiwać się będziemy w efektywnej komunikacji pomiędzy klientem a Spółką.
KIERUNEK ROZWÓJ jest kontynuatorem PASJI BUDOWANIA – hasła, które towarzyszyło Spółce przez ostatnie lata jej działalności.

SINEVIA działa w określonym otoczeniu zewnętrznym, które determinuje kierunki jej rozwoju, dlatego też Spółka stawia na rozwój w podstawowych segmentach działalności i stałe poszerzanie jej oferty – tak, aby sprostać najbardziej wymagającym klientom. KIERUNEK ROZWÓJ niesie za sobą nie tylko doskonalenie procesu budowy, ale także efektywniejsze wykorzystywanie potencjału firmy i co najważniejsze – inwestowanie w kapitał ludzki. Dzięki temu SINEVIA może zaprezentować się, jako firma postępowa z perspektywicznymi planami na przyszłość, z pasją do budowania i nowym – generującym sukces kierunkiem – ROZWÓJ!