Wydarzenia

BUDOWA ROKU 2015 – NAGRODY III STOPNIA DLA SINEVIA!

W dniu 24 czerwca 2016 roku w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Konkursie „Budowa Roku 2015”. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs budowlany organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. To już trzeci raz jak Spółka uczestniczy w konkursie, w tym roku zgłosiliśmy dwie inwestycje i zdobyliśmy dwie nagrody III stopnia za:

  • przebudowę wraz z nadbudową budynku nr 4 dla potrzeb Jednostki Wojskowej Kraków Pychowice przy ul. Tynieckiej 45,
  • budowę obiektów wraz z infrastrukturą techniczna dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej.

W imieniu Spółki nagrody odebrali: Prezes Zarządu Robert KOŚCIELNY oraz Wiceprezes Zarządu Zbigniew BINIENDA.

więcej