2013 - Nagrody

BUDOWA-ROKU-2013
DYPLOM UZNANIA BUDOWA ROKU 2013
Realizacja: 2013

Dyplom uznania za udział w finale (III etap) Konkursu PZITB „Budowa Roku 2013” w kategorii Generalny Wykonawca za realizację budowy zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wysoka przy ul. Radosnej. Konkurs jest organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

więcej