2017 - Nagrody

IMG_8726
certyfikat solidna firma 2016
Realizacja: 2017

Certyfikat Programu Gospodarczo-Konsumenckiego „solidna firma 2016” otrzymany po pozytywnej trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych.

więcej

IMG_8725
CERTYFIKAT JAKOŚĆ ROKU 2016
Realizacja: 2016

Certyfikat Jakość Roku 2016 w kategorii usługa otrzymany za budownictwo mieszkaniowe i specjalistyczne. Wyróżnienia przyznawane jest przez Fundację Qualitas i jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

więcej