Władze spółki

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Zgromadzenie wspólników

Jedynym wspólnikiem Spółki AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Skarb Państwa. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w imieniu Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN - Paweł Markiewicz

Wiceprzewodniczący RN – Piotr Jan Szczepański

Sekretarz RN – Beata Czarnota

Zarząd Spółki
   Prezes Zarządu - Tomasz Dziurzyński
111 Wiceprezes Zarządu - Andrzej Radlicki
 0L1A7710popr150x150

Wiceprezes Zarządu – Marek Jassak