Akty wewnętrzne

Polityka dobrych praktyk – dokument stanowiący zbiór dobrych praktyk, które określają kulturę etyczną w Spółce SINEVIA Sp. z o.o.

POLITYKA DOBRYCH PRAKTYK

Dodatkowo powołany został Rzecznik ds. etyki w Spółce SINEVIA Sp. z o.o.

Pan Marian Sokołowski

Kontakt: (22) 101 21 62,  tel. kom. 664 003 727

adres e-mail: marian.sokolowski@sinevia.pl