Odpowiedzialność społeczna

Sinevia od dawna podejmuje inicjatywy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Prowadzimy otwarty i konstruktywny dialog z naszymi pracownikami, ale także podwykonawcami i dostawcami. Nasze działania skupiają się także na współpracy z lokalną społecznością i uwzględnianiu jej interesu. Jednym z naszych celów jest także wspieranie imprez sportowych organizowanych na terenie naszego regionu. Innym ważnym obszarem, gdzie nasza firma widzi potrzebę zaangażowania się, jest działalność charytatywna.