Działalność charytatywna

Sinevia w ramach działań „społecznej odpowiedzialności biznesu” czynnie angażuje się w akcje charytatywne. Wspieramy finansowo takie działania jak pomoc poszkodowanym i rannym żołnierzom w misjach poza granicami naszego kraju oraz wspomagając Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego. Sinevia zaangażowała się również w 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazując na licytację fiata 126p.