Aktualne postępowania

SVA/J/4620/280/2017 – Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu stolarki drzwiowej w budynku internatu na zad. 01001 Słomczyn Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-11-06 12:00

SVA/J/4620/275/2017 – Wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych na zad. 01514 Warszawa Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-11-03 12:00

SVA/NDM/4620-97/17: Wykonanie przebudowy zjazdów na teren Jednostki Wojskowej nr 1230 przy ul. Okuniewskiej 1 w Warszawie – Wesołej – zad. 01361 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-11-02 09:00

SVA/U/4620/265/2017 DSE Jarosław: Budowa instalacji gazu od stacji redukcyjno pomiarowej do budynku kotłowni w bud.520 i budynku kotłowni i kuchnio-stołówki w bud.575 na terenie kompleksu JW-2090 w m. Nowa Dęba Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-11-03 12:00

SVA/J/4620/274/2017 – Wykonanie iniekcji ścian fundamentowych budynku pracowni psychologicznej przy ul. Koletek 10 w ramach zadania 42 181 Kraków Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-11-03 12:00

SVA/K/4620-63/2017:Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy obwałowania budynku nr 140 wraz z remontem nawierzchni drogi dojazdowej na terenie JW Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-30 13:00

SVA/NDM/4620-93/17: Dostawa wraz z rozładunkiem oleju opałowego EL wg. DIN 51603 na zadanie nr 34559 pod nazwą Przebudowa PST Wierzbiny. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-27 12:00

SVA/J/4620/269/2017 – Dostawa materiałów budowlanych na zad. 42 181 Kraków Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-26 12:00

SVA/U/4620/279/2017 DSE Jarosław: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 16 i 23 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w m. Zegrze Południowe Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-30 12:00

SVA/J/4620/267/2017 – Dostawa betonu na zad. 43 525 Sanok Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-24 12:00