Aktualne postępowania

SVA/U/4620/311/2017 ZAKUP CIĄGNIKÓW KOMUNALNYCH (ROLNICZYCH) Z OSPRZĘTEM DLA POTRZEB DZIAŁU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W JAROSŁAWIU Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-20 10:00

SVA Jarosław: Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych, izolacyjnych, murowych, konstrukcyjnych budynku pracowni psychologicznej w ramach zadania 42 232 Kielce Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-22 10:15

SVA/J/4620/310/2017 Wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacjami w ramach zadania 43 525 – remont budynku nr 1 WKU Sanok Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-22 08:15

SVA/NDM/4620-121/17: Dostawa agregatu prądotwórczego oraz urządzenia SZR wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem na potrzeby zadania nr 00381 pod nazwą Przebudowa i rozbudowa budynku Wojskowego Biura Historycznego w Rembertowie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-14 09:00

SVA/J/4620/304/2017 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W RAMACH ZADANIA 43 525 SANOK Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-21 12:45

SVA/J/4620/306/17: Wykonanie tynków wewnętrznych, zwykłych, kategorii III w ramach zadania 51-056 Kraków – Balice Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-20 11:00

SVA/J/4620/308/2017: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu stolarki w budynku 242 w ramach zadania 43 500 Dęblin Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-20 12:00

SVA/K/466-114/2017: Zakup wraz z dostawą blachy trapezowej dachowej T40/183 gr 0,88mm dla potrzeb przebudowy budynku nr 105 w JW. Skład Jastrzębie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-12 10:00

SVA/K/4620-83/2017: Wykonanie robót branży budowlanej w ramach przebudowy budynku nr 105 w JW. Skład Jastrzębie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-15 13:00

SVA/K/4620-87/2017: Wykonanie robót branży budowlanej i sanitarnej w ramach modernizacji budynku nr 10 CSWLąd w Poznaniu Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-15 12:00