Postępowania w trakcie rozstrzygania


Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

SVA/G/4620/049/2017 Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej dotyczącej przebudowy poligonowej strzelnicy w Studnicy (zad. 14574) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-19 12:00

SVA/K/466-85/2017: Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew wraz z wykarczowaniem na terenie JW. Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-13 12:00

SVA/NDM/4620-95/17 Dostawa szlabanów elektromechanicznych. Zadanie nr 34559 pod nazwą Przebudowa PST Wierzbiny. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-18 09:15

SVA/NDM/4620-92/17: Dostawa wraz z rozładunkiem urządzeń sanitarnych na zadanie nr 34559 pod nazwą Przebudowa PST Wierzbiny Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-16 09:00

SVA/NDM/4620-90/17: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych – cegła pełna budowlana na zadanie nr 01336 pod nazwą Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-sztabowego nr 65 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1c. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-16 12:00

SVA/J/4620/268/2017 – Dostawa materiałów sanitarnych na zad. 43 500 Dęblin Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-18 12:00

SVA/J/4620/255/2017 – Dostawa kruszyw na zad. 43 525 Sanok. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-16 12:00

DSE Jarosław: SVA/U/4620/256/2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 20 i 63 na terenie JW. Nr 1230 w m. Chełm Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-19 12:00

SVA/K/4620-60/2017: Wykonanie posadzki żywicznej epoksydowej w ramach remontu budynku nr 140 w kompleksie koszarowym Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-18 13:00

SVA/G/4620/046/2017 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynku nr 47 w Łodzi (zad. 11725) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-19 12:00