Postępowania w trakcie rozstrzygania


Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

SVA/K/466-120/2017: Zakup wraz z dostawą gontów bitumicznych w ilości 880 m2 dla potrzeb remontu budynku nr 151 w JW. Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-08 11:00

SVA/K/466-113/2017: Zakup wraz z dostawą betonu C8/10 dla potrzeb wykonania posadzki w hali sportowej w JW. 2423 Żagań Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-08 10:00

SVA/K/4620-89/2017: Zakup wraz z dostawą płyt krzemianowo-wapiennych dla potrzeb termomodernizacji budynku nr 7 w JW. 3137 Krosno Odrzańskie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-07 12:00

SVA/J/4620/305/2017 Dostawa materiałów sanitarnych na zad. 43 500 Dęblin Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-08 12:00

SVA/K/466-116/2017: Zakup wraz z dostawą stali zbrojeniowej żebrowanej dla potrzeb budowy hali sportowej w JW. 2423 Żagań Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-04 13:00

SVA/K/4620-80/2017: Wykonanie kanalizacji kablowej światłowodowej wtórnej przy budynku nr 105 w JW. Skład Jastrzębie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-08 13:00

SVA/K/4620-82/2017: Wykonanie robót branży budowlanej i sanitarnej w ramach modernizacji budynku nr 18 CSWLąd w Poznaniu Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-08 12:00

SVA/K/4620-84/2017: Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy obwałowania budynku nr 140 wraz z remontem nawierzchni drogi dojazdowej na terenie JW Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-07 14:00

SVA/G/4620/062/2017 Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w związku z przebudową i dobudową budynku nr 47 w Łodzi (zad. 11725) – powtórzenie postępowania Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-01 12:00

SVA/G/4620/060/2017 Wykonanie robót budowlanych i drogowych w bazie MPS Dziwnów (zad. 14043) – powtórzenie postępowania Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-08 12:00