Rozstrzygnięte postępowania

SVA/K/466-117/2017: Wykonanie robót instalacyjnych stolarki okiennej aluminiowej w budynku nr 151 w JW. Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-04 14:00

SVA/K/466-115/2017: Wykonanie robót instalacyjnych oraz demontażowych stolarki okiennej w budynku hali sportowej nr 15 w JW. 5700 Międzyrzecz Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-01 12:00

SVA/K/466-111/2017: Zakup wraz z dostawą stolarki drzwiowej dla potrzeb remontu budynku nr 16 hali sportowej w JW. 5700 Międzyrzecz Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-01 11:00

SVA/K/4620-85/2017: Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla potrzeb budowy obwałowania budynku nr 140 w JW. Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-01 12:00

SVA/K/4620-86/2017: Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego oraz piasku naturalnego dla potrzeb budowy obwałowania budynku nr 140 w JW. Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-01 11:00

SVA/K/466-110/2017: Zakup wraz z dostawą płyt przejazdowych oraz krawężników betonowych kolejowych dla potrzeb przebudowy budynku nr 105 w JW. Skład Jastrzębie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-11-29 12:00

SVA/J/4620/303/2017 Dostawa materiałów sanitarnych na zad. 42 181 Kraków Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-12-01 12:00

SVA/G/4625/045/2017 Dostawa i montaż technologii dla potrzeb bojowej strzelnicy piechoty oś”A” i „B” w Studnicy (zad. 14574) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-06 00:00

SVA/K/4620-81/2017: Zakup wraz z dostawą zbiorników paliwowych podziemnych stalowych dla potrzeb modernizacji stacji MPS Poznań Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-11-30 11:00

SVA/K/4620-79/2017: Zakup wraz z dostawą zbiorników paliwowych podziemnych stalowych dla potrzeb modernizacji stacji MPS Jarocin Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-11-30 12:00