Rozstrzygnięte postępowania

SVA/K/466-79/2017: Wykonanie pokrycia dachu w ramach termomodernizacji budynku nr 16 na terenie JW. 3137 Krosno Odrzańskie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-09 14:00

SVA/K/4620-58/2017:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-12 13:00

SVA/K/4620-57/2017:Wykonanie robót dekarskich w ramach budowy budynku hali sportowej w JW. 2423 Żagań Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-13 13:00

SVA/NDM/4620-88/17: Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku przy ul. Złotej 5 w Warszawie – zad. 01277. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-13 12:30

SVA/J/4620/260/2017 – Wymiana stolarki okiennej drewnianej na zad. 42 181 Kraków Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-13 12:00

SVA/G/4620/037/2017 Roboty elektryczne i teletechniczne w bazie MPS Dziwnów (zad. 14043) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-13 12:00

DSE Jarosław: SVA/U/4620/236/2017 Rozbiórka kominów stalowych na terenie kompleksu wojskowego w m. Kazuń Nowy , ul. Wojska Polskiego 1 oraz w kompleksie wojskowym w m. Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-13 12:00

DSE Jarosław: Dostawa gazu płynnego propan wraz z wykonaniem i dzierżawą instalacji zbiornikowej na gotowej płycie fundamentowej – SVA/U/4620/257/2017 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-05 09:45

Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem mebli oraz dostawa wraz z rozładunkiem artykułów elektronicznych oraz artykułów i urządzeń dodatkowych na potrzeby wyposażenia budowy PST Wierzbiny zadanie nr 34559 – SVA/NDM/4620/85/17 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-04 10:45

SVA/G/4620/038/2017 Wykonanie robót budowlanych i drogowych w bazie MPS Dziwnów (zad. 14043) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2017-10-11 12:00